Artikel

Bojkotta alltid jätteräkor

Tropiska räkor är en miljömässig och social katastrof. Undvik i största möjliga mån att köpa tropiska räkor som även kallas för jätteräkor, tigerräkor, gambas och scampi. Det finns både vildfångade och odlade tropiska räkor, men bägge är förknippade med miljöproblem. Tasteline tar avstånd från tropiska räkor.

Varför tar Tasteline avstånd från tropiska räkor?

Tropiska räkor odlas i mangroveträsk, i bland annat Bangladesh och Ecuador. Fisket kan ske med trål, vilket är det fiske i världen som genererar mest bifångst, men de flesta jätteräkor är odlade. Här är de allvarligaste problemen med fisket och odlingen:

  • Mangroveträsken försvinner: Odlingarna är riktiga miljöbovar: Stora områden avverkas och översvämmas, ofta på mark som stulits från lokalbefolkningen som förlorar försörjningsmöjligheter. Den skövlade marken eroderar och befolkningens hem skyddas inte längre från tropiska stormar. Hälften av jordens mangroveskogar har försvunnit för att ge plats åt räkodlingar för att mätta västvärldens efterfrågan.
  • Utarmning av fiskebestånd: Mangroven är yngelkammare åt fisk och skaldjur som är den viktigaste proteinkällan för hundratals miljoner människor. När skogen försvinner, försvinner även maten som befolkningen livnär sig på.
  • Farliga utsläpp: För att de tropiska räkorna inte ska bli sjuka tillsätts en cocktail av kemikalier och antibiotika vilket totalt förstör ekosystemen i närheten, och till slut frodas ändå sjukdomar i området. Efter fem-tio år är odlingarna vanligtvis så smittade av sjukdomar att de måste överges. Kvar lämnas en befolkning i fattigdom.
  • Mänskliga rättigheter överträds: I flera utvecklingsländer, bl.a. Bangladesh, förföljs och trängs de allra fattigaste bort från sina tidigare odlingsmarker när räkodlingar anläggs. Det dyker med jämna mellanrum upp larmrapporter om våld mot befolkningen, som är maktlös mot de stora företagen. Kritiken mot räkodlingar har med andra ord även blivit en fråga om mänskliga rättigheter.

 

Men ekologiska jätteräkor då?

En del tigerräkor kallas ekologiska, men föreningen KRAV avstår från att märka dem eftersom det är svårt att ha koll på odlingarna. Dessutom kräver odlingarna stora landarealer vilket leder till att mer mangrove måste tas bort.

Är varor KRAV-märkta eller MSC-märkta är de okej.

 

Goda skaldjur att ersätta jätteräkan med

Som tur är finns det massor av skaldjur som är både delikata och fiskas/odlas med hållbara metoder – snällt mot både människor och miljö:

Burfångad havskräfta, hummer, kungskrabba, odlade eller handplockade musslor, pilgrimsmusslor och ostron, samt nordhavsräkor. Kika förstås efter MSC-märkning eller KRAV-märkning.

Läs mer om läckra skaldjur i vår Skaldjursskola

Stora skaldjursskolan

Recept med skaldjur