Artikel

Köpguide: Fisken som är klimatsmart

När nya, dystra rapporter om världens fiskbestånd ständigt levereras gäller det att hålla reda på vilka fiskar som egentligen är ok att köpa. Vad betyder egentligen trålfiskat, och vad är skillnaden på vanlig och ekologisk torsk? Vi har hela listan: Här är fiskarna som enligt Världsnaturfonden WWF är ok att köpa – och de fiskar vi helst ska låta bli.

Grönmarkerade fiskarter Gulmarkerade fiskarter Rödmarkerade fiskarter

Grönmarkerade fiskarter:

Smaklig måltid! Fiskarter som får grönt hotas inte av överfiske och kan ätas med gott samvete:

Abborre

Abborre

Finns i insjöar och i Östersjönkustens skärgård.

Smakar bäst när de väger under ett kilo. Måste vara riktigt färsk.

Kan ersätta plattfisk i fiskrecept.

I säsong: Höst och vinter.

Foto: Lars Pehrson

Alaska Pollock

Alaska Pollock

Tillhör torskfamiljen och är ett bra alternativ till torsken.

Simmar i norra Stilla havet.

Välj först och främst MSC-certifierad.

I säsong: Året om.

Foto: Annelie Svanström

Blåmusslor

Blåmusslor

Finns längs Atlantkusten och hela den svenska kusten.

Välj repodlade blåmusslor.

I säsong: Bäst under våren.

Peter Harms-Ringdahl

Gråsej

Gråsej

Släkt med torsken och finns i Nordsjön, Barents hav och kring Island.

Bra matfisk som kan ersätta torsken i alla rätter och även är god att grilla.

I säsong: Året om.

Foto: Mikael Johansson

Gädda

Gädda

Finns i insjöar, åar och längs kusterna i hela landet förutom fjällområdet.

God matfisk som smakar som allra bäst när den väger mellan 1 och 2,5 kilo.

I säsong: höst, vinter och vår.

Foto: Mikael Johansson

Gös

Gös

Detta gäller gös från Hjälmaren, Vättern och Mälaren. Bestånden i Östersjön varierar.

God matfisk med fast magert kött.

I säsong: Bäst höst och vinter.

Foto: Mikael Johansson

hoki

Hoki

Bra matfisk som tillhör kummelfamiljen och lever runt Nya Zeeland och i haven runt södra och västra Australien.

Köp MSC-märkt fisk.

Foto: Tasteline

Hummer

Hummer

God och matig.

Fiskas längs Skagerrak, Kattegatt och norra Öresund.

Tänk på att inte köpa hummer som är mindre än minimimåttet, 22 centimeter.

I säsong: Bäst höst och vinter.

Foto: Jonas Melcherson

Krabba

Krabba

Krabbor som säljs färsk i Sverige kommer ofta från Irland, Norge och Storbritannien men den finns längs hela västkusten.

Fråga först och främst efter burfångad svensk krabba.

Bestånden i övriga Europa är man ganska osäker på och därför bör man vara aningen försiktig.

Foto: Jonas Melcherson

lax

Lax, kravodlad

En av favoritfiskarna på middagsbordet.

Välj kravodlad lax (bestånden i norra Atlanten och Östersjön är svaga).

Icke kravodlad lax förorenar vattnet runt omkring odlingen.

Foto: Fishing Adventures Thailand

Nordhavsräka

Nordhavsräka

Nordhavsräkan är inte överfiskad men fisket tar upp stora bifångster och trålarna skadar havsbotten.

Välj först och främst räkor från kravmärkt fiske, annars norska eller grönländska nordhavsräkor. Där finns regler som begränsar bifångsten.

Foto: Staffan Lövstedt

Sill och strömming

Sill och strömming

Bra året-om-fisk som fiskas i Östersjön, Skagerak, Kattegatt, Nordsjön och Atlanten utan allt för stor bifångst.

Fråga gärna i butiken efter kravfiskad sill.

Foto: Peter Harms-Ringdahl

Skarpsill

Skarpsill

Matfisk som konserverad säljs som sardin och ansjovis.

Simmar i både Östersjön och på västkusten.

I säsong: Bäst under höst och vinter.

Foto: Jan Fleischman

Skrubbskädda (flundra)

Skrubbskädda (flundra)

Vanlig i Östersjön och på västkusten.

I säsong: Bäst sommar och höst.

Foto: Fishing Adventures Thailand

Gulmarkerade fiskarter: Tänk efter!

Gulmarkerade fiskarter är inte akut hotade av överfiske men de fiskas på ett sätt som är skadliga för miljön eller så är kunskapen om bestånden dålig.

Hajmal/pangasius

Hajmal/pangasius

En tropisk sötvattenfisk som blir allt vanligare på såväl lunchrestaurangerna som i fiskdiskarna. Säljs ofta under namnet Pangasius.

Odlas i Asien och Usa. I odlingarna i Asien används kemikalier som förorenar vattnet omkring. Dessutom gör behovet av foderfisk att andra fiskbestånd utarmas.

Foto: Courtesy of Genuine Alaska Pollock Producers

Havskräfta

Havskräfta

Lever längs Atlantkusten från Norge till Portugal och i Skagerak och Kattegatt. Fiskas med bottentrål och bur. Bra bestånd i norra Europa men överfiskad i södra.

Fråga efter burfångad havskräfta.

Foto: Staffan Löwstedt

Kolja

Kolja

Bra matfisk som är släkt med torsken.

Bestånden håller på att hämta sig i Nordsjön. Mer tveksamt med koljan i Kattegatt och Skagerak.

Filéerna bör vara minst 25 centimeter. Undvik att köpa kolja som fiskats med bottentrål.

Foto: Mikael Johansson

Makrill

Makrill

Simmar längs Europas kust från Nordsjön ner till Medelhavet. Under sommaren finns de även i Kattegatt och Skagerak.

Makrillen är överfiskad i hela norra Europa.

Bäst är att köpa lokalt fiskad på västkusten.

Foto: Jurek Holzer

Piggvar

Piggvar

Piggvarsbestånden har minskat i Östersjön, Skagerrak, Nordsjön och Kattegatt.

Köp inte piggvar från Östersjön eller Nordsjön.

Bäst är lokalt garnfiskad piggvar som är större än 30 centimeter.

Foto: Peter Harms-Ringdahl

Regnbåge

Regnbåge

Populär fisk som odlas och har planterats ut i sjöar.

Konventionellt odlad regnbåge bör undvikas men det finns kravmärkt.

Foto: Fishing Adventures Thailand

röding1

Röding

God matfisk som fiskas med krok och nät samt odlas. Vild röding trivs i fjällsjöar. Konventionellt odlad bör undvikas.

Foto: Fishing Adventures Thailand

Sik

Sik

Lever i hela landet, i sjöar, älvar och längs ost- och sydkusten. Beståndet längs österkusten har minskat men det finns avvikelser. Siken har också minskat i Vättern medan beståndet är stabilt i Vänern.

Välj sik från hållbara fisken eller från småskaligt kustfiske.

Foto: Fishing Adventures Thailand

Siklöja

Siklöja

Populär främst för löjrommen. Finns i nästan hela landet men bestånden varierar. Det är dåligt med siklöja i många sjöar och i Bottenviken och Bottenhavet varierar tillgången.

Fråga efter siklöja och löjrom från uthålligt bedrivet fiske och där man tar till vara på hela fisken.

Foto: Germund Sellgren

tonfisk

Tonfisk

Finns i Atlanten, Medelhavet och Stilla havet. All tonfisk överfiskas. Bifångsterna är stora och bland annat havssköldpaddor och delfiner följer med i näten.

Titta efter AIDCP Dolphin Safe Tuna på konservburkarna. Köp överhuvudtaget inte den blåfenade tonfisken som finns med på den internationella listan över hotade arter.

Foto: Håkan Flank

torsk1

Torsk nordost-arkisk

Vår mest populära matfisk som det tidigare fanns mycket av men som nu är starkt hotad.

Fråga efter krokfångad, helst kravmärkt, torsk som är selektivt fiskad.

Tänk efter innan du köper konventionellt odlad torsk.

Undvik helt torsk fiskad i Östersjön och Nordsjön.

Foto: Mikael Johansson

Öring

Öring 

Finns i hela Sverige, i bäckar, sjöar och längs kusten.

Undvik konventionellt odlad öring.

Foto: Fishing Adventures Thailand

Rödmarkerade fiskarter: Låt bli!

Rött är det för arter som är överfiskade och/eller orsakar andra problem för miljön.

Hajar och rockor

Hajar och rockor

De flesta arter hotas av överfiske och bör helt undvikas.

Foto: Fishing Adventures Thailand

Hälleflundra, blåveite

Hälleflundra, blåveite

Odlas och fiskas vilt. Bestånden i norr är kraftigt överfiskade. Något bättre är det i Stilla havet som är bättre förvaltat.

Foto: Fishing Adventures Thailand

Marulk

Marulk

Kunskapen om marulken är dålig och därför fiskas den ofta innan den hunnit fortplanta sig, vilket gör att tillväxten blir dålig.

Foto: WWF-Canon / Quentin BATES

Rödspätta, rödspotta

Rödspätta, rödspotta

Bestånden i östersjön, Skagerrak och Kattegatt är överfiskade. Lite bättre verkar det vara i den Irländska sjön. Köp inte rödspetta som fiskats med bomtrål.

Foto: Peter Harms-Ringdahl

rödtunga1

Rödtunga, bergtunga, sjötunga

Många bestånd är överfiskade och tillväxten är dålig. Sjötungan fiskas ofta med bottentrål som tar upp stor bifångst och förstör botten.

Köp framförallt inte trålfiskad tunga.

Foto: WWF-Canon / Quentin BATES

Tigerräka, gambas, scampi, kungsräka

Tigerräka, gambas, scampi, kungsräka

Det finns både odlade och viltfångade tropiska räkor. Viltfångade fiskas med trål och förstör botten och tar upp stor bifångst. Odlingarna förstör känsliga kustområden, bland annat mangroveträsken.

Undvik alla tropiska räkor som tillhör familjen penaeid. Fråga istället efter amaebi, japanska räkor. Okokta stora nordhavsräkor kan vara ett bra alternativ till tropiska jätteräkor.

Foto: Fishing Adventures Thailand

Ål

Ål

Ålbeståndet är hotat och närmar sig en total kollaps. Därför bör man undvika att köpa all ål.

Foto: Mikael Johansson

Recept