Artikel

Så fröer utan kruka

Dags att förkultivera årets grönsaker! Skippa dyra plastkrukor och plantera fröerna billigt och miljövänligt: I vanliga tidningspapper! Lagom till utsättning har pappret gjort sitt, och du skalar enkelt bort pappret utan att skada de känsliga rötterna.

Rulla in en burk i papper

1. Rulla in en liten burk, toarulle eller dricksglas med raka kanter i en tidningssida. Lägg burken med öppningen utåt, en bit in på tidningssidan så att du får en liten kant att vika in.

Vik in kanterna

2. Vik in kanten på tidningen runt öppningen av burken.

Ta ut burken

3. Håll i tidningsrullen och ta ut burken.

Vänd rullen och gör botten

4. Ställ sedan upp rullen mot bordet och tryck ner burken, med botten ner, i rullen igen, så att den invikta kanten på rullen pressas ned och bildar en botten.

Ta ut burken igen

5. Ta ur burken igen.

Vik in kanterna, fyll med jord

6. Vik in kanten på rullen för att få mer stadga. Fyll med jord och så fröer!

Mathem logo logga version 1

Färdiga groddar köper du enkelt hem från Mathem!

Recept med groddar och skott;